Free course on cultural sensitive care for refugees

[English below] Het vroeg signaleren van psychische klachten is van groot belang, zeker met oog op de recente aankomst van Oekraïense vluchtelingen is het van toenemende relevantie voor Nederlandse hulpverleners om kennis te nemen van cultuursensitieve zorg voor vluchtelingen.
In samenwerking met ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum bieden we een gratis e-learning aan voor zorgverleners: Cultuursensitieve opvang en begeleiding van vluchtelingen.

Hoe maak je als hulpverlener op cultuursensitieve manier contact?

Hoe sta je samen stil bij hoe iemand stress hanteert?

In de e-learning krijg je handvatten aangereikt om vluchtelingen te helpen hiermee om te gaan.

Deze gratis e-learning is te vinden op ons platform.

English: Free course on cultural sensitive care for refugees

Early detection of psychological issues is of major importance, especially with the recent arrival of many Ukrainian refugees, it becomes increasingly relevant for Dutch healthcare professionals to receive training on cultural sensitive care for refugees.
In collaboration with ARQ National Pyschotrauma Center, we offer a free-access course for healthcare professionals on culture-sensitive psychosocial support and guidance for refugees.

How to make contact in a culturally sensitive way as a caregiver?

How do you pay attention to someone’s coping with stress?

In this e-learning course you will be provided with tools to support refugees on such issues.

The free-access course is found on our platform.